XXIII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, 17-18 czerwca 2022 r.

W dniach 17-18.06.2023 roku odbyła się  XXIII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach.


Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka, jak co roku zaprezentował na niej swoje najlepsze krowy, w kategorii jałówki OHZ Dębołęka nie startował.

Nasze zwierzęta otrzymały tytuły czempionów i wiceczempionów, natomiast najładniejsza krowa wystawy – NELLJE 18, zdobyła tytuł Superczempiona.

Zdobyte tytuły w poszczególnych kategoriach:

Krowy pierwiastki

  • Czempion Krowy pierwiastki młodsze w I laktacji – MIRA 86, PL005463068291
  • Czempion Krowy pierwiastki starsze w I laktacji – CYRANKA 160, PL005516760561
  • Wiceczempion Krowy pierwiastki młodsze w I laktacji – ROSITA 122, PL005463068109
  • Wiceczempion Krowy pierwiastki starsze w I laktacji – PRZEPIÓRKA 119, PL005516760622

Krowy w II laktacji

  • Czempion Krowy w II laktacji – STRZAŁKA 78, PL005516759244
  • Wiceczempion Krowy w II laktacji – JAMAJKA 87, PL005493761223

Krowy w III laktacji

  • Czempion Krowy w III laktacji – NELLJE 18, PL005365610260 – Superczempion

Gratulujemy Wszystkim wytrwałości w tej ciężkiej pracy!