Szkolenie certyfikacyjne na sędziego bydła mlecznego

W dniu 31 maja 2023 roku, na terenie Gospodarstwa Dębołęka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowała szkolenie certyfikacyjne na sędziego bydła mlecznego.

Część praktyczną szkolenia poprzedziła sesja teoretyczna dotycząca zagadnień oceny typu i budowy
jałowic i krów, procedur ringowych oraz uzasadniania.

Część praktyczna po przypomnieniu istotnych cech typu i budowy na przykładzie krowy dorosłej,
polegała na ocenie trzech klas zwierząt (jałowice, krowy pierwiastki oraz krowy w czasie trwania II
laktacji) liczących po 4 szt. każda.

Zadaniem uczestnika było uszeregowanie zwierząt w każdej z klas oraz uzasadnienie swojego wyboru
posługując się terminologią porównawczą.

Na ocenę końcową każdego z uczestników składały się porównanie uszeregowania zwierząt przez
uczestnika do ustawienia referencyjnego oraz sposób uzasadnienia swojego wyboru. Łącznie
w szkoleniu uczestniczyło 15 hodowców, z których 6 uzyskało rekomendację PFHBiPM na sędziego.