Firma

Jesteśmy spółką Skarbu Państwa należącą do struktur Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Jako spółka funkcjonujemy od 1 lipca 1993 roku, która powstała w wyniku przekształceń własnościowych na bazie Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej. Nasza historia  sięga połowy XX stulecia kiedy po II wojnie św. utworzono tu Państwowe Gospodarstwo Rolne specjalizujące się w hodowli zarodowej bydła. Utworzono je z części przedwojennego majątku rodziny Białeckich.

Spółka gospodaruje na areale ok. 1000 ha i jest największym w regionie gospodarstwem rolnym i największym w woj. łódzkim producentem mleka. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 0,75 a gleby klasy V i VI stanowią 36% powierzchni uprawnej. Słabe gleby oraz nierównomiernie rozłożone opady (około 500 mm) nie sprzyjają intensywnej towarowej produkcji roślinnej, która w przychodach Spółki stanowi tylko około 20%. Zasadnicza część gruntów rolnych przeznaczona jest do produkcji pasz dla bydła.

We współpracy z czołowymi w kraju spółkami nasiennymi produkowany jest materiał siewny zbóż ozimych, uzupełniając wraz z rzepakiem ozimym ofertę handlową spółki.

Rozwój produkcji

Dynamiczny rozwój produkcji mleka w Polsce i współpracy z uczelniami rolniczym

Na początku XXI wieku towarowa produkcja mleka wynosiła około 2 mln litrów rocznie. W związku z pracami modernizacyjnymi i rozbudową obiektów inwentarskich zwiększeniu ulegało pogłowie krów oraz ich wydajność. W kolejnych latach zwiększała się towarowa produkcja mleka, która w roku 2008 przekroczyła 4 mln litrów rocznie a obecnie osiąga poziom 6 mln litrów rocznie. Od wielu lat Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce systematycznie współpracuje z renomowanymi uczelniami rolniczymi z całego kraju, w zakresie kształcenia uczniów i studentów. Baza spółki stanowi  bogaty materiał do prac magisterskich i doktoranckich.

Kierunek rozwoju

Należymy do czołowych spółek hodowlanych o znaczeniu strategicznym dla polskiego rolnictwa

Kierunkiem naszej działalności jest wykorzystanie potencjału genetycznego w procesie doskonalenia krajowej populacji bydła mlecznego rasy holsztyno-fryzyjskiej. Żeński materiał hodowlany wykorzystujemy do remontu własnych stad Spółki, a także sprzedajemy na rynek krajowy, natomiast do spółek inseminacyjnych i na punkty kopulacyjne sprzedajemy buhajki dębołęckiej hodowli.

Spółka o strategicznym znaczeniu do polskiego rolnictwa - hodowladeboleka.pl

Kierunek rozwoju

Należymy do czołowych spółek hodowlanych o znaczeniu strategicznym dla polskiego rolnictwa

Kierunkiem naszej działalności jest wykorzystanie potencjału genetycznego w procesie doskonalenia krajowej populacji bydła mlecznego rasy holsztyno-fryzyjskiej. Żeński materiał hodowlany wykorzystujemy do remontu własnych stad Spółki, a także sprzedajemy na rynek krajowy, natomiast do spółek inseminacyjnych i na punkty kopulacyjne sprzedajemy buhajki dębołęckiej hodowli.

W związku z pracami modernizacyjnymi i rozbudową obiektów inwentarskich zwiększeniu ulegało pogłowie krów oraz ich wydajność. W kolejnych latach zwiększliśmy towarową produkcję mleka, która w roku 2008 przekroczyła 4 mln litrów rocznie, a obecnie osiąga poziom 6 mln litrów rocznie.

Sukcesy i nagrody

Sukcesy
KLUB 100-TYSIĘCZNIKÓW

„Stutysięcznik” – to nasze krowy, które osiągnęły wydajność życiową ponad stu tysięcy kilogramów mleka.

 • REDUTA 10

  numer kolczyka PL-0050387-6165-7,
  data urodzenia 2000-07-12, kg mleka 164234

 • BONA 29

  numer kolczyka PL-0050031-2212-4,
  data urodzenia 2003-04-19, kg mleka 137197

 • JAMAJKA 9

  numer kolczyka PL-0050031-2357-2,
  data urodzenia 2000-10-02, kg mleka 135226

 • REINA 287

  numer kolczyka NL-338703406,
  data urodzenia 2001-11-01, kg mleka 129275

 • JANET 47

  numer kolczyka PL-0050547-4592-1,
  data urodzenia 2003-06-19, kg mleka 141904

 • NEDA 25

  numer kolczyka PL-0050039-4727-7,
  data urodzenia 1999-12-14, kg mleka 122360

 • MIRA 39

  numer kolczyka PL-0050380-4296-1,
  data urodzenia 2003-02-05, kg mleka 119846

 • JANET 51

  numer kolczyka PL-0050547-5289-9,
  data urodzenia 2003-08-17, kg mleka 118426

 • BERMA 34

  numer kolczyka PL-0050547-5308-7,
  data urodzenia 2003-08-26, kg mleka 119321

 • JANET 39

  numer kolczyka PL-0050031-2214-8,
  data urodzenia 2000-07-18, kg mleka 117132

 • PRIMA 41

  numer kolczyka PL-0050387-6356-9,
  data urodzenia 2003-07-24, kg mleka 114283

 • DINA 23

  numer kolczyka PL-0050031-2211-7,
  data urodzenia 2000-07-08, kg mleka 113276

 • STELLA 42

  numer kolczyka PL-0050922-7593-0,
  data urodzenia 2004-04-14, kg mleka 111378

 • DUMNA 41

  numer kolczyka PL-0050387-6350-7,
  data urodzenia 2003-06-08, kg mleka 124672

 • AGROMA 17

  numer kolczyka PL-0050039-4714-7,
  data urodzenia 1999-08-14, kg mleka 110932

 • JAMAJKA 19

  numer kolczyka PL-0050365-3134-4,
  data urodzenia 2005-02-15, kg mleka 111620

 • HELGA 18

  numer kolczyka PL-0050031-2264-3,
  data urodzenia 2001-09-07, kg mleka 108818

 • STRZAŁKA 26

  numer kolczyka PL-0050103-4448-9,
  data urodzenia 2002-03-06, kg mleka 107136

 • CYRANKA 26

  numer kolczyka PL-0050103-4489-2,
  data urodzenia 2002-02-08, kg mleka 106564

 • ZOMA 29

  numer kolczyka PL-0051769-2851-6,
  kg mleka 113821

 • LUKA 2

  numer kolczyka PL-0050031-2222-3,
  data urodzenia 2000-08-11, kg mleka 104392

 • PATRYCJA 45

  numer kolczyka PL-0050365-3179-5,
  data urodzenia 2005-03-29, kg mleka 103473

 • STRZAŁKA 30

  numer kolczyka PL-0050365-3126-9,
  kg mleka 101258

 • OAZA 65

  numer kolczyka PL-0050365-3372-0,
  kg mleka 117692

 • KRETA 60

  numer kolczyka PL-0050914-4736-9,
  kg mleka 100340

 • KOOSJE 1

  numer kolczyka PL-0051420-7105-5,
  kg mleka 109879

 • PRZEPIÓRKA 40

  numer kolczyka PL-0051420-7183-3,
  kg mleka 102910

 • ROSITA 63

  numer kolczyka PL-0051420-7197-0,
  kg mleka 114624

 • KOZA 115

  numer kolczyka PL-0051420-7316-5,
  kg mleka 129854

 • BONA 56

  numer kolczyka PL-0051420-7324-0,
  kg mleka 100945

 • NEWADA 50

  numer kolczyka PL-0051769-2843-1,
  kg mleka 102583

 • LUKA 19

  numer kolczyka PL-0051941-3018-2,
  kg mleka 107599

 • TONIA 4

  numer kolczyka PL-0051941-3043-4,
  kg mleka 129852

 • ROSITA 71

  numer kolczyka PL-0052074-7458-6,
  kg mleka 100590

 • FUGA 39

  numer kolczyka PL-0052114-3112-4,
  kg mleka 100268

 • ULTIMA 52

  numer kolczyka PL-0052114-3235-0,
  kg mleka 101090

 • NELLY 2

  numer kolczyka PL-0052114-3238-1,
  kg mleka 124968

 • WESTA 19

  numer kolczyka PL-0052114-3381-4,
  kg mleka 100195

 • WESTA 23

  numer kolczyka PL-0052833-7183-0,
  kg mleka 106330

 • PRZEPIÓRKA 57

  numer kolczyka PL-0052833-7217-2,
  kg mleka 101777

 • BETAL 22

  numer kolczyka PL-0052833-7222-6,
  kg mleka 116291

 • DUMNA 137

  numer kolczyka PL-0052833-7288-2,
  kg mleka 108339

 • CZASZA 48

  numer kolczyka PL-0052867-2596-8,
  kg mleka 128457

 • HELGA 88

  numer kolczyka PL-0052987-2936-7,
  kg mleka 105172

 • ULTIMA 57

  numer kolczyka PL-0052987-2947-3,
  kg mleka 100998

 • JANET 99

  numer kolczyka PL-0052987-2971-8,
  kg mleka 100514

 • HELGA 99

  numer kolczyka PL-0053091-1500-4,
  kg mleka 103033

 • NELLJE 5

  numer kolczyka PL-0053091-1550-9,
  kg mleka 111268

 • OAZA 102

  numer kolczyka PL-0053152-7772-7,
  kg mleka 103033

 • NEWADA 79

  numer kolczyka PL-0053152-7832-8,
  kg mleka 109055

 • DOBRA 39

  numer kolczyka PL-0051420-7272-4,
  kg mleka 112879

 • STRZAŁKA 33

  numer kolczyka PL-0051769-2823-3,
  kg mleka 103933

 • KOZA 121

  numer kolczyka PL-0051941-3171-4,
  kg mleka 115166

 • REDUTA 18

  numer kolczyka PL-0052114-3120-9,
  kg mleka 113761

 • LISBETA 14

  numer kolczyka PL-0052867-2601-9,
  kg mleka 101551

 • OAZA 103

  numer kolczyka PL-0053152-7913-4,
  kg mleka 100800

Historia hodowli

Zobacz jak przez lata
budowała się nasza historia

Rok 1964

Historia Ośrodka Hodowli Zarodowej w Dębołęce sięga 1964 roku. Wtedy na bazie istniejących PGR (państwowych gospodarstw rolnych) w Dębołęce, Dąbrówce i Dąbrowie utworzono Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej.

Rok 1974

Ośrodek rozpoczął intensywne doskonalenie genetyczne bydła rasy HF. W tym czasie, do Polski, do trzech POHZ  sprowadzono z USA i Kanady jałowice rasy HF – do Dębołęki 77 szt. z Kanady.

1995-2002

Przeprowadzono restrukturyzację Spółki polegającej na powiększeniu stada krów, zwiększając globalną, roczną produkcję mleka. Utworzono dwa zakłady rolne w Dębołęco i Dąbrowie Wielkiej oraz wybudowano hale udojowe w Dębołęce i Dąbrówce, co pozwoliło na wprowadzenie nowej technologii żywienia. Ponadto spółka dokonała redukcji etatów z 125 do 65 osób.

2001-2006

W latach 2001-2006 spólka realizowała zatwierdzony „Program restrukturyzacji”, składający się z działań inwestycyjnych finansowanych programem wsparcia spółek strategicznych, którego podstawowymi zadaniami była modernizacja budynków gospodarczych, likwidacja najmniej zmechanizowanej i wydajnej obory ora przeniesienie krów do Dębołeki.

Stan obecny

Obecnie Spółka gospodaruje na powierzchni 1008 ha, w tym 958 ha użytków rolnych, o wskaźniku bonitacji 0,75 oraz posiada ponad 850 sztuk bydła, w tym 460 szt. krów mlecznych.