Produkcja roślinna

W Spółce, produkcja roślin jest ściśle podporządkowana potrzebom produkcji zwierzęcej. Struktura zasiewów przedstawia się następująco:

 

 

W ramach powierzchni uprawnej żyta i pszenżyta, na ok. 120 ha, Spółka prowadzi rozmnażanie materiału siewnego, ze stopnia B do C1. Materiał siewny w stopniu B, zakupujemy w firmie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Uzyskiwany materiał siewny C1 (500-600 ton), sprzedajemy firmom nasiennym oraz rolnikom.

 

Ponadto Spółka sprzedaje do 500 ton nasion rzepaku ozimego oraz niewielkie ilości zbóż paszowych.

 
OHZ Dębołęka - zdjęcie_5 hodowla-deboleka-09