Narodowa Wystawa Rolnicza zakończona

Tagi | Aktualności

Narodowa Wystawa Rolnicza to przedsięwzięcie które zorganizowane zostało przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzenie zaangażowane były instytucje sektora rolnego, w tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentowany był przez Dyrektora Generalnego KOWR Piotra Serafina.

Narodowa Wystawa Rolnicza była okazją do dyskusji na temat rozwoju rolnictwa w Polsce. Podczas Kongresu zorganizowanego przez MRiRW i Krajową Radę Izb Rolniczych przedstawiciele świata nauki i biznesu branży rolno-spożywczej rozmawiali o kierunkach rozwoju polskiego rolnictwa.

W wydarzeniu uczestniczyły muzea rolnictwa i szkoły rolnicze z całego kraju, a także spółki hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.