Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w ŁODZI

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu zabytkowego parku w Dębołęce”.

Koszt całkowity zadania to kwota 841.000,00 zł.

Umowa z WFOŚiGW w Łodzi została zawarta w formie dotacji na kwotę 756.900,00 zł, co stanowi 90% wartości kosztu całkowitego zadania. Pozostała kwota stanowi wkład własny Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie drzewostanu, polegające na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych w koronach 1183 szt. drzew.

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl