PRZEPIÓRKA 57

numer kolczyka PL-0052833-7217-2,
kg mleka 101777