CZASZA 48

numer kolczyka PL-0052867-2596-8,
kg mleka 128457