Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i umożliwienie Ci pełnej kontroli nad nimi. Zapewniamy, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Użytkowników stron internetowych serwisu https://hodowladeboleka.pl („Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dowiedz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz nimi zarządzać.

1. DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel i operator Serwisu, Ośrodek Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o., z siedzibą w: Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio, NIP: 827 001 00 99, REGON: 730154086, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000050916, o kapitale zakładowym: 2.812.900,00 PLN
 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hodowladeboleka.pl
 4. Przetwarzamy dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 5. Nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy Użytkowników Serwisu nie będą zapisywane, chyba że Użytkownik Serwisu poda je dobrowolnie, na przykład w newsletterze, w aplikacji o pracę czy też w skierowanym do nas zapytaniu.
 6. Przetwarzamy również dane Użytkowników Serwisu o charakterze statystycznym, w celu poznawania sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i ulepszania jego działania.
 7. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług lub otrzymywanie informacji handlowej) odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie zależy od uzyskania zgody Użytkownika. Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokowanie wszystkich plików cookie z określonej domeny lub ze wszystkich domen, a także ustawić na poziomie urządzenia – urządzenie może udostępniać ustawienia, przy użyciu których Użytkownik może kontrolować zbierane informacje.

2. ZBIERANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do zbierania i przechowywania informacji używamy różnych technologii, w tym plików cookie, pamięci lokalnej, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera.
 2. Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony i przez zamontowaną na urządzeniu Użytkownika Serwisu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu. 
  Poniżej informacje, które gromadzone są bez udziału Użytkownika Serwisu i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:
  1. adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,
  2. data i godzina wejścia,
  3. nazwa i adres URL,
  4. website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),
  5. używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny urządzenia działającego w sieci oraz nazwa providera internetowego dostarczającego sieć internet Użytkownikowi Serwisu.
 3. Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych Użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania poprzedzającego umowę). Dane użytkowników mogą być zapisane w naszym systemie CRM (Customer-Relationship-Management System) lub w porównywalnym systemie odbierającym zapytania. System CRM jest administrowany przez dostawcę w oparciu o nasz uzasadniony interes (wydajne i szybkie procesowanie szczegółowych danych użytkownika). Odpowiednio zawarliśmy z dostawcą umowę zgodnie z art. 28 RODO, w której dostawca jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie według naszych wskazówek, jak również do zachowania standardów ochrony danych przyjętych w UE.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w:
  1. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
   Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.
 2. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na: https://policies.google.com/terms?hl=pl
 4. W ramach naszej oferty w oparciu o uzasadniony interes związany z zarządzaniem naszą ofertą online, obsługą zapytań online i obsługą klienta, według art. 6. ust. 1 lit. f RODO, przekazujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu podwykonawcom i współpracownikom Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o., którzy przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i są na podstawie umowy zobowiązani do ochrony powierzonych im danych. Podwykonawcy i współpracownicy przetwarzają je na potrzeby Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o., zgodnie z instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (USA), tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.
 6. Strona zawiera osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem.

4. ZABEZPIECZENIA

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy:
  1. Szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania.
  2. Kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do naszych systemów.
  3. Ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko pracownicy, podwykonawcy i współpracownicy Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. kiedy jest to uzasadnione zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. b RODO i niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenie działalności gospodarczej. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  2. żądania od Administratora zaktualizowania i sprostowania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  6. przenoszenia danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Z praw wskazanych w pkt. 5.1. Użytkownik Serwisu może skorzystać poprzez:
  1. kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@hodowladeboleka.pl
  2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio

Polityka Cookies

W oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO na naszej stronie używamy tzw. plików cookies, dlatego też nasz interes polegający na optymalizacji strony internetowej, należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu. Wykorzystujemy pliki cookies w celu poprawy wydajności i zwiększenia wygody Użytkowników odwiedzających naszą stronę.

Czym są pliki cookies?

Kiedy mówimy o cookies, chodzi o niewielkie aplikacje, które automatycznie wywołuje przeglądarka i które zostają zapisane na urządzeniu Użytkownika działającym w sieci (laptop, tablet, smartphone lub inne), kiedy odwiedza naszą stronę. Cookies nie powodują żadnej szkody w urządzeniach Użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów czy też innego szkodliwego oprogramowania.

Plik cookie jest wierszem tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki, gdy Użytkownik odwiedza witrynę, następnie przeglądarka wysyła go do nas z powrotem po każdym następnym kliknięciu na którejś z naszych stron. Taki plik cookie zawiera numer seryjny, który pozwala nam zobaczyć, czy jest więcej wizyt z tego samego urządzenia.

Więcej ogólnych informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie AboutCookies.org

Jakie pliki cookies wykorzystujemy i dlaczego?

Głównym celem wykorzystywanych przez nas plików cookies jest rzetelny pomiar liczby Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i czasu trwania każdej wizyty. Robimy to po to, aby zapamiętać preferencje Użytkownika i pomóc w analizowaniu wydajności witryny.

Aby to osiągnąć, korzystamy z programu statystycznego na serwerze internetowym.

Nasze pliki cookies dzielą się na dwie kategorie:

 1. Niezbędne pliki cookies – niezbędne, aby strona działała poprawnie. Pozwalają nam świadczyć usługi, takie jak lepsza wydajność dla Użytkownika jako odwiedzającego. Jeśli zostaną one wyłączone, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z tych usług.
 2. Pliki cookie dotyczące wydajności – służące do monitorowania wydajności witryny i wyróżniania obszarów witryny, które są istotne dla wizyty Użytkownika. Pozwalają nam korygować błędy i odkrywać skuteczne rozwiązania łączące konkretne podstrony, treści i rozwiązania. Pliki te nie gromadzą informacji, które mogą zidentyfikować Użytkownika.

Jak mogę zablokować pliki cookies?

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących optymalizacji strony internetowej oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Ośrodek Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o.. Używanie plików Cookies w naszym Serwisie odbywa się w oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dlatego też nasz interes należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu.

Definicje

 1. Administrator – oznacza Ośrodek Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o., z siedzibą w: Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio, NIP: 827 001 00 99, REGON: 730154086, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000050916, o kapitale zakładowym: 2.812.900,00 PLN, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://hodowladeboleka.pl/
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie:
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. Świadczenia usług reklamowych:
  1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,
 4. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego,
 5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 6. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może w każdym czasie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.