Informacja – epidemia koronawirusa COVID-19

Tagi | Aktualności · Ogłoszenia i przetargi

Szanowni Klienci i Partnerzy,

Pragniemy poinformować, iż oszacowaliśmy ryzyko wpływu zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19 na  ciągłość działania Spółki, a tym samym na ciągłość działania oraz obsługi naszych klientów i kontrahentów.

Ryzyko to uważamy za minimalne.

Argumenty na to wskazujące to:

1.Organizacja firmy, a w szczególności powielenie podobnych zasobów w oddalonych od siebie lokalizacjach, gwarantuje odporność na zdarzenia losowe, takie jak konieczność zawieszenia na pewien czas korzystania z zasobów ludzkich i infrastruktury w jednej z lokalizacji;

2.Nasze rozwiązania organizacyjne oraz wdrożone plany działania w sytuacjach kryzysowych pozwalają na utrzymanie ciągłości produkcji oraz obsługę naszych klientów i kontakty z kontrahentami;

3.Zweryfikowaliśmy wdrożone w życie plany działania w sytuacjach kryzysowych naszych strategicznych dostawców i odbiorców;

4.Nie mamy międzynarodowego środowiska pracy w organizacji;

5.Szacujemy, iż znikomy procent naszych pracowników lub ich domowników podróżował w ostatnim czasie do obszarów objętych epidemią.

Informujemy także o podejmowanych przez nas działaniach prewencyjnych mających na celu minimalizację ryzyka zachorowania wśród naszych pracowników.

Podjęte przez nas działania to:

1.Prowadzimy akcję informacyjną dla naszych pracowników dotyczącą zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia i inne powołane do tego instytucje środków zapobiegawczych przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa oraz sposobów postępowania w przypadku podejrzenia choroby lub złego samopoczucia;

2.Prowadzimy ciągłą analizę absencji chorobowych naszych pracowników, w celu podjęcia natychmiastowej reakcji (zastępstwo, przeniesienie uprawnień, oddelegowani, itp.) w przypadku identyfikacji zagrożenia ciągłości pracy rozwiązań, za które jesteśmy odpowiedzialni;

3.Wdrażamy dodatkowe elementy wzmacniające BHP, takie jak procedury odkażające na terenie firmy oraz dodatkowe instrukcje dotyczące profilaktyki zapobiegania przypadkowemu zakażeniu.

W związku z powyższym zapewniamy naszych klientów i partnerów, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasza dalsza współpraca przebiegała bez zarzutów, również w tym trudnym okresie zagrożenia epidemią koronawirusa w Polsce.


W imieniu Zarządu Spółki,

Lech Przybylski

Prezes Zarządu