Historia spółki

W roku 1964 z trzech PGR: w Dębołęce, Dąbrowie Wielkiej i Dąbrówce, utworzono Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. W roku 1974 Ośrodek rozpoczął intensywne doskonalenie genetyczne bydła rasy HF. W tym czasie, do Polski, do trzech POHZ  sprowadzono z USA i Kanady jałowice rasy HF – do Dębołęki 77 szt. z Kanady.

 

Dnia 01.09.1992 Ośrodek został przejęty przez Agencję Własności Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Warszawie.

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Dębołęce utworzono 01.07.1993 roku.
W latach 1995-2002 przeprowadzono restrukturyzację Spółki polegającej na:

 

– powiększeniu stada krów z 280 do 460 szt., zwiększając globalną, roczną produkcję mleka z 2,0 do 4,2 mln. litrów,

– utworzeniu dwóch zakładów rolnych w Dębołęce i Dąbrowie Wielkiej,

– wybudowaniu dwóch hal udojowych w Dębołęce i Dąbrówce oraz wprowadzeniu nowej technologii żywienia,

– zmniejszeniu zatrudnienia z 125 do 65 osób.

 

Obecnie Spółka gospodaruje na powierzchni 1008 ha, w tym 958 ha użytków rolnych, o wskaźniku bonitacji 0,75. Spółka posiada ponad 850 sztuk bydła, w tym 460 szt. krów mlecznych.