AGRO SHOW 2023

W dniach 22-24 września 2023 r. cała branża rolnicza ponownie spotkała się na terenie lotniska w Bednarach, na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW. Ta największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie od ponad 24 lat skupia wystawców i zwiedzających z całej branży rolniczej. To tutaj producenci maszyn prezentują swoje najnowsze rozwiązania. Tutaj spotyka się wiedza i doświadczenie z odbiorcami, którzy na co dzień wykorzystują je w swoich gospodarstwach. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce prezentował swoje

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w ŁODZI

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu zabytkowego parku w Dębołęce”. Koszt całkowity zadania to kwota 841.000,00 zł. Umowa z WFOŚiGW w Łodzi została zawarta w formie dotacji na kwotę 756.900,00 zł, co stanowi 90% wartości kosztu całkowitego zadania. Pozostała kwota stanowi wkład własny Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka

Święto plonów na Jasnej Górze 2023 rok

W dniach 2-3 września 2023 r. w Częstochowie odbyły się Dożynki Jasnogórskie Rolników, którzy dziękowali za tegoroczne plony. To ważne święto wszystkich rolników, podsumowujące ich ciężką pracę , daje możliwość do wielu spotkań w przyjaznej atmosferze i wymiany doświadczeń. Uroczystościom dożynkowym towarzyszyła XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza . Po raz kolejny honorowy patronat nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce prezentował