Blog

18
gru

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, maszyn, urządzeń i środków transportu

Tagi | Ogłoszenia i przetargi

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, maszyn, urządzeń i środków transportu. Szczegóły w załączniku.   zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi ubezpieczeni

więcej
15
gru

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych

Tagi | Ogłoszenia i przetargi

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych tj., ścieków przemysłowych oraz ścieków komunalnych w 2018 – 2019 roku. Szczegóły w załączniku.   zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych  

więcej
08
gru

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi kruszenia gruzu i plantowania ziemi z pryzmy

Tagi | Ogłoszenia i przetargi

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kruszenia gruzu i plantowania ziemi z pryzmy. Szczegóły w załączniku.   zaproszenie do składania ofert na kruszenie gruzu i plantowania

więcej
08
gru

Zaproszenie do składania ofert na dostawę nawozów

Tagi | Ogłoszenia i przetargi

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę nawozów. Szczegóły w załączniku.   zaproszenie do składania ofert na dostawę nawozów

więcej
01
gru

Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.

Tagi | Ogłoszenia i przetargi

W związku ze złożonymi ofertami na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego naszej Spółki za rok 2017 i 2018 informujemy, że:   Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki p.n. Ośrodek Hodowli Zarodowej DĘBOŁĘKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębołęce, zgodnie z art. 66, ust.4 Ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121 poz. […]

więcej