Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.

Tagi | Ogłoszenia i przetargi

W związku ze złożonymi ofertami na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego naszej Spółki za rok 2017 i 2018 informujemy, że:

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki p.n. Ośrodek Hodowli Zarodowej DĘBOŁĘKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębołęce, zgodnie z art. 66, ust.4 Ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do § 17, ust. 2 i 10 Aktu Założycielskiego Spółki, Uchwałą nr 9/17 z dnia 29 listopada b.r. wybrało do badania sprawozdania finansowego naszej Spółki za rok 2017 i 2018 firmę:

„CONTROLLING” Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. J. 62-400 Słupca, ul. Plac Szkolny 11.