Zakup agregatu uprawowo-siewnego

Tagi | Aktualności

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu agregatu uprawowo-siewnego.

 

Agregat uprawowo-siewny:
– szerokość robocza 3m,
– najnowsze wyposażenie,
– gwarancja 2 lata,
– formy płatności,
– termin realizacji – 25.07.2017 r.

 

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29.012004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres Spółki, z dopiskiem „Agregat uprawowo-siewny” do dnia 31.03.2017 r. do godziny 15.00, w Siedzibie Spółki.

 

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowe prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem.

 

Pobierz PDF