Święto plonów na Jasnej Górze 2017 rok

Tagi | Aktualności

W dniach 2-3 września br. w Częstochowie odbyła się już po raz XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza towarzysząca tradycyjnym Dożynkom Jasnogórskim.

W Dożynkach uczestniczyli Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz, po raz pierwszy, przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na czele z Witoldem Stroblem, Dyrektorem Generalnym i Andrzejem Sutkowskim, Zastępcą Dyrektora Generalnego.

 

Dożynkom Jasnogórskim tradycyjnie towarzyszyła Krajowa Wystawa Rolnicza, której wspólne stoisko zaprezentował, po raz pierwszy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i 41 spółek hodowli roślin oraz zwierząt. Stoisko odwiedzili szefowie resortu rolnictwa: Krzysztof Jurgiel i Ryszard Zarudzki.

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce prezentował swoje osiągnięcia w zakresie hodowli zwierząt i produkcji roślinnej.