Produkcja zwierzęca

Dla doskonalenia naszego pogłowia bydła zakupujemy nasienie buhajów u najlepszych dostawców. Współpracujemy zatem z takimi firmami jak WWS Polska, Semex Polska, ABS CRI. Chcemy uzyskać krowy o lepszej wartości genetycznej i dające mleko o wyższej zawartości suchej masy. Zakupując nasienie zwracamy więc uwagę na zawartość białka i tłuszczu, kaliber buhaja, budowę wymienia, nóg i racic, łatwość wycieleń i długowieczność. Spółka posiada w stadzie podstawowym 500 krów w dwóch oborach. Wprowadzone zostały nowoczesne techniki żywienia, doju i rozrodu. Podstawą bardzo dobrej jakości kiszonki z kukurydzy i sianokiszonki z lucerny oraz kiszone ziarno kukurydzy bez którego nie osiągnięto by takich wydajności. Swoboda ruchu przyczyniła się do tego, że porody u krów przebiegają w sposób łagodniejszy, a w konsekwencji następuje szybszy powrót narządów rodnych do normalnego stanu fizjologicznego, szybsze wejście w wysoką produkcję i krótszy okres międzyciążowy. Charakteryzując stado trzeba określić najlepsze rodziny, takie jak Bony, Rozity, Diny, Patrycje, Fugi Helgi, Ultimy. Swoim charakterem mlecznym i doskonałą budową udowadniały wielokrotnie, że należy do najlepszych w Polsce. W latach 1993 – 2003 wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy do Centralnej Wychowalni 107 bu hajków. Kilka z nich uzyskało bardzo wysoki indeks. Buhaje Solec i Styk zostały zakwalifikowane na ojców buhajów. Dzisiaj nasz ośrodek posiada 18 matek byków, które mają ustalony indywidualny plan kojarzeń.  Na Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, w roku 2004 tytuł Championa Championów otrzymała krowa Jamajka 9 PL005000312357-2, po buhaju Suren (niżej po lewej) a krowa Neda 25, matka buhajów, otrzymała tytuł Championa i jest wciąż rekordzistką, która w trzeciej laktacji dała 12.000 kg mleka.