Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ „DĘBOŁĘKA’ SP. Z O.O.

Korzystając z naszej strony internetowej, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i umożliwienie Ci pełnej kontroli nad nimi. Zapewniamy, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.
Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.
Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ „DĘBOŁĘKA’ SP. Z O.O., wobec Użytkowników stron internetowych serwisu http://www.hodowladeboleka.pl („Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

 1. Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel i operator Serwisu, firma – Ośrodek Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o., z siedzibą w: Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio, NIP: 827 001 00 99, REGON: 730154086, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000050916, o kapitale zakładowym: 2.812.900,00 PLN
 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Dębołęka’ Sp. z o.o., Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hodowladeboleka.pl .
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o., Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hodowladeboleka.pl
 5. Przetwarzamy dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 6. Nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy Użytkowników Serwisu nie będą zapisywane, chyba że Użytkownik Serwisu poda je dobrowolnie, na przykład w newsletterze, w aplikacji o pracę czy też w skierowanym do nas zapytaniu.
 7. Przetwarzamy również dane Użytkowników Serwisu o charakterze statystycznym, w celu poznawania sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i ulepszania jego działania.
 8. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług lub otrzymywanie informacji handlowej) odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie zależy od uzyskania zgody Użytkownika. Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokowanie wszystkich plików cookie z określonej domeny lub ze wszystkich domen, a także ustawić na poziomie urządzenia – urządzenie może udostępniać ustawienia, przy użyciu których Użytkownik może kontrolować zbierane informacje.

Zbieranie i przechowywanie danych osobowych

 1. Do zbierania i przechowywania informacji używamy różnych technologii, w tym plików cookie, pamięci lokalnej, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera.
 2. Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony i przez zamontowaną na urządzeniu Użytkownika Serwisu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu. poniżej informacje, które gromadzone są bez udziału Użytkownika Serwisu i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:
  1. adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,
  2. data i godzina wejścia,
  3. nazwa i adres URL, website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),
  4. używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny urządzenia działającego w sieci oraz nazwa providera internetowego dostarczającego sieć internet Użytkownikowi Serwisu.
 1. Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych Użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania poprzedzającego umowę). Dane użytkowników mogą być zapisane w naszym systemie CRM (Customer-Relationship-Management System) lub w porównywalnym systemie odbierającym zapytania.
  System CRM jest administrowany przez dostawcę w oparciu o nasz uzasadniony interes (wydajne i szybkie procesowanie szczegółowych danych użytkownika). Odpowiednio zawarliśmy z dostawcą umowę zgodnie z art. 28 RODO, w której dostawca jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie według naszych wskazówek, jak również do zachowania standardów ochrony danych przyjętych w UE.
 2. Podczas nawiązywania kontaktu poprzez formularz zgłoszenia chęci aplikowania o pracę, zgodnie z art. 13 RODO przetwarzamy dane w ramach procesu rekrutacyjnego.
  Akceptując oświadczenie o ochronie danych w ramach naszego procesu rekrutacyjnego online, Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na zapisanie oraz przetwarzanie danych przez: Ośrodek Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 3. W trakcie rekrutacji online zbieramy i przetwarzamy wymienione poniżej dane osobowe związane z rekrutacją:
  1. nazwisko
  2. imię
  3. adres
  4. numer telefonu
  5. e-mail
  6. dokumentacja rekrutacyjna (wniosek rekrutacyjny, życiorys). Dostęp do danych osobowych związanych z rekrutacją otrzymują wyłącznie pracownicy i współpracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o. biorący udział w danym procesie rekrutacyjnym.
 1. Jeżeli Użytkownik Serwisu ubiega się o stanowisko, które zostało już obsadzone lub też jego kompetencje predestynują do pracy na innym stanowisku lub też Użytkownik zgłosił swoją aplikację bez wskazania stanowiska, przekazujemy aplikację do innych działów firmy, dla wykorzystania jej w dalszych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych.
 2. Dane rekrutacyjne nie są wykorzystywane ani przekazywane w jakikolwiek wykraczający poza wymieniony obszar sposób.
 3. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 2. Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.
 3. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na: https://policies.google.com/terms?hl=pl
 5. W ramach naszej oferty w oparciu o uzasadniony interes związany z zarządzaniem naszą ofertą online, obsługą zapytań online i obsługą klienta, według art. 6. ust. 1 lit. f RODO, przekazujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu podwykonawcom i współpracownikom Ośrodka Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o., którzy przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i są na podstawie umowy zobowiązani do ochrony powierzonych im danych. Podwykonawcy i współpracownicy przetwarzają je na potrzeby Ośrodka Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o. zgodnie z instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 6. Partnerzy i podmioty trzecie wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
  • Prosta Linia Krzysztof Świtała z siedzibą w Sieradzu, ul. Ludowa 112A – analizowanie danych statystycznych i obsługa serwisu.
 7. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (USA), tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.
 8. Strona zawiera osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem.

Zabezpieczenia

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy:
  1. Szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania.
  2. Kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do naszych systemów.
  3. Ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko pracownicy, podwykonawcy i współpracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej „Dębołęka” Sp. z o.o., kiedy jest to uzasadnione zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. b RODO i niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenie działalności gospodarczej. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Prawa użytkownika

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  2. żądania od Administratora zaktualizowania i sprostowania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  6. przenoszenia danych osobowych Użytkownika Serwisu,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Z praw wskazanych w pkt. 5.1. Użytkownik Serwisu może skorzystać poprzez:
  1. kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@hodowladeboleka.pl ,
  2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Ośrodek Hodowli Zarodowej „Dębołęka’ Sp. z o.o., Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio