Polagra – Premiery

Tagi | Aktualności

W dniach 17–19 stycznia 2020 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra-Premiery, którym towarzyszyło hasło przewodnie: „Innowacyjne rolnictwo”.

W wydarzeniu uczestniczył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wraz z 27 spółkami strategicznymi (8 spółek hodowli roślin i nasiennictwa oraz 19 ośrodków hodowli zarodowej), nad którymi sprawuje nadzór właścicielski.

Spółki hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych zaprezentowały szeroką ofertę odmianową zbóż, roślin bobowatych, traw, ziemniaka, buraka cukrowego oraz roślin warzywnych.

Spółki hodowli zwierząt przygotowały ofertę handlową oraz osiągnięcia w zakresie doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej oraz owiec.