Odbiór chryzantem-bioodpady

Tagi | Aktualności · Ogłoszenia i przetargi

Realizując postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020, poz.1932), Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyznaczył Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Gospodarstwo Dąbrowa Wielka do przyjęcia chryzantem (jako bioodpadów), których posiadacz nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 i które nie zostały odebrane do dnia 16 listopada br.przez podmioty określone w §1 ust 6 cytowanego rozporządzenia.

W związku z powyższym przekazujemy poniżej wytyczne w zakresie odbioru chryzantem:

  1. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, związaną z pandemią COVID – 19, dostarczenie kwiatów może odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w celu przekazania chryznantem.
  2. W trakcie odbioru kwiatów obowiązuje reżim sanitarny: maseczki i dezynfekcja rąk.
  3. Kwiaty powinny być dostarczone w sposób umożliwiający ich łatwe i sprawne policzenie.
  4. Kwiaty powinny być dostarczone bez opakowań plastikowych (doniczki, folie, etc.).
  5. Po odbiorze kwiatów upoważniony pracownik potwierdza ilość odebranych kwiatów na drukach ARiMR, dostępnych pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-posiadacza-chryzantem-w-pelnej-fazie-dojrzalosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-ktorzy-poniesli-straty-w-zwiazku-z-ograniczeniami-na-rynku-spowodowanymi-epidemia-covid-19.html

W celu ustalenia terminu dostarczenia chryzantem, proszę o kontakt pod nr : 607 345 748.