Firma

Z trzech PGR-ów znajdujących się w Dębołęce, Dąbrowie i w Dąbrówce, w roku 1964 utworzony został Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce. Dnia 31.08.1992 został on przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa i umiejscowiony w Oddziale Terenowym w Warszawie.  Od roku 1992 Prezesem Zarządu i Dyrektorem Spółki jest mgr inż. Grzegorz Piątek.  Od 1 lipca 1993 roku działa Ośrodek Hodowli Zarodowej Spółka z o.o. Na powierzchni użytków rolnych 987 ha posiadamy dwa gospodarstwa, w Dębołęce i w Dąbrowie z folwarkiem w Dąbrówce. Wskaźnik bonitacji gleby wynosi 0,92. 36 % areału to gleby klasy V i VI wrażliwe na warunki pogodowe.  Ośrodek jest położony na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Mazowieckiej, w centrum powiatu sieradzkiego, w pobliżu Sieradza. Odległość gospodarstw od miasta wynosi od 2 do 10 km. W naszym regionie Spółka jest największym gospodarstwem rolnym a ogromna większość gospodarstw działa na obszarach do 10 ha. W bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne mleczarnie, młyny, sklepy, składnice i hurtownie a duże gospodarstwa strategiczne ANR znajdują się w odległości ponad 150 km. Mamy więc doskonałe umiejscowienie działalności gospodarczej co umożliwia swobodne kształtowanie polityki marketingowej. Spółka produkuje materiał hodowlany wysokiej jakości, o wysokim potencjale genetycznym. Również produkowane surowce a w szczególności mleko charakteryzuje się wysoką jakością. Dlatego na naszym rynku nie obawiamy się konkurencji.  W ostatniej dekadzie zrealizowaliśmy bardzo istotne dla naszej działalności inwestycje. Zrealizowaliśmy budowę silosów kiszonkowych, utwardzenia wybiegów dla bydła, modernizacje i remonty budynków gospodarczych. Wprowadzając mechanizację prac zakupiliśmy nowoczesne maszyny a w tym kombajny do zbioru zbóż i zielonek. Wprowadziliśmy również uprawy kukurydzy na ziarno.  Gospodarstwo Dębołęka posiada 343 ha użytków rolnych oraz kompleks obór na 350 szt. krów z halą udojową. Dąbrowa z folwarkiem Dąbrówka ma 651 ha użytków rolnych, oborę na 150 szt. krów i wychowalnię jałowizny w Dąbrowie.  Po zakończeniu prac modernizacyjnych stado krów powiększyliśmy do 500 szt. co pozwoliło zwiększyć produkcję mleka do 3,8 mln litrów rocznie. W produkcji roślinnej zwiększyliśmy zasiewy roślin pastewnych.